IleToWaży.pl

Ile co waży? Sprawdź u nas!

Pieniądz

Na początku cywilizacji nie istniało pojęcie pieniądza, istniał handel wymienny dobrami naturalnymi, które człowiek miał pod ręką, zwierzęta, przedmioty użyteczności codziennej. Z czasem wprowadzono pieniądz kruszcowy, ze złota, srebra lub innych metali wybijano monety, które gwarantowały równość i sprawiedliwość wymiany. Z czasem wprowadzono pieniądze papierowe, obecnie często posługujemy się pieniędzmi elektronicznymi ( karty płatnicze, przelewy internetowe)

Pieniądz rozumiemy przedewszystkim w pojęciu ekonomicznym nadając mu funkcje:
Funkcja transakcyjna – środek wymiany w transakcjach kupna-sprzedaży
Funkcja obrachunkowa – szacuje wartość towaru
Funkcja płatnicza – służy dokonywaniu płatności w obrocie towarami
Funkcja tezauryzacyjna – możemy pieniądz przechowywać tz. oszczędzając

 

Obecne rodzaje pieniądza

  • W Polsce wyróżniamy złotówki (zł) oraz grosze (gr)

Ciekawostki

  • Pierwszy papierowy pieniądz wydano w Szwecji w roku 1661
  • Pierwszą monetę w Polsce rozpoczęto wybijać 1000 lat temu i nazywała się Denar

Waga grosza:

1 grosz waży 1,64 g
2 grosze ważą 2,13 g
5 grosze waży 2,59 g
10 groszy waży 2,51 g
20 groszy waży 3,22 g
50 groszy

 

 

Waga grosza

2 grosze. Autor An-d

 

 

Kategorie: Finanse

Comments are closed.