IleToWaży.pl

Ile co waży? Sprawdź u nas!

Funt

 

Funt oznaczany symbolami lb, lbm lbm, jest anglosaską jednostką masy. Skrót lb wywodzi się z łacińskiego słowa libra. Używana jest w jednostkach imperialnych, Stanach Zjednoczonych. Funt przedstawiał różne wartości na przestrzeni czasu. Przeważnie oscylował pomiędzy 0,4 a 0,5 kilograma. Obecnie miara funta została ujednolicona w krajach anglosaskich.

Obecne rodzaje funta

 • funt brytyjski

Historyczne rodzaje funta

 • funt troy
 • funt karoliński
 • funt paryski
 • funt metryczny
 • funt (Rosja)
 • funt (Hiszpania, Portugalia, Ameryka Łacińska)
 • funt nowopolski
 • funt zwyczajny

Ciekawostki

 • W Niemczech słowa Pfund używa się potocznie do określania wartości 0,5 kg
 • Jest jednostką określającą siłę naciągu łuku.

Ile waży funt

 

Międzynarodowy funt waży 0,453 592 37 kg

 

Kategorie: Jednostki

Comments are closed.