IleToWaży.pl

Ile co waży? Sprawdź u nas!

Pytanie to można rozpatrywać w dwóch kategoriach Ziemi jako naszej Planety, oraz ziemi, gleby jako materiału używanego np. w ogrodnictwie.

Ziemia jako Planeta waży 5,97636 razy 10 do 24 potęgi ( 5,9736×1024 kg )

W przypadku ziemi ogrodniczej nie można jednoznacznie podać jej ciężaru. Na wagę składa się wiele czynników np. : wilgotność gleby, rodzaj składowych piaski, glina, torf inne.

Przyjąć należy, że średnio 1 m3 ziemi waży około 1700 kg.

1m3 = 1700 kg

Kategorie: Budowlane