IleToWaży.pl

Ile co waży? Sprawdź u nas!

Europaleta – drewniana prostokątna konstrukcja o płaskiej powierzchni wykorzystywana do transportu towaru. Dzięki sztywnemu podłożu może pomieścić drobniejsze przedmioty. Kształt palety jest znormalizowany w UE, dzięki budowie, można ją podnieść za pomocą wózka widłowego, zarówno od strony szerszej jak i węższej.  Paletę oznacza się symbolem EUR. Waga suchej palety wynosi około 25 kg, wymiary (EUR) – 1200 x 800 x 144 mm, obciążenie do 1000 kg.

Wyróżniamy również palety europodobne o tych samych wymiarach, jednak wykonanie mniej solidnie, często przeznaczone do transportowania towarów jednorazowo. Waga takiej palety wynosi około 17 kg.

waga europalety

Schemat budowy europalety


Kategorie: Budowlane, Materialy

Comments are closed.