IleToWaży.pl

Ile co waży? Sprawdź u nas!

Pytanie to można rozpatrywać w dwóch kategoriach Ziemi jako naszej Planety, oraz ziemi, gleby jako materiału używanego np. w ogrodnictwie. Ziemia jako Planeta waży 5,97636 razy 10 do 24 potęgi ( 5,9736×1024 kg ) W przypadku ziemi ogrodniczej nie można jednoznacznie podać jej ciężaru. Na wagę składa się wiele czynników np. :  [ Czytaj dalej ]