IleToWaży.pl

Ile co waży? Sprawdź u nas!

Funt   Funt oznaczany symbolami lb, lbm lbm, ℔ jest anglosaską jednostką masy. Skrót lb wywodzi się z łacińskiego słowa libra. Używana jest w jednostkach imperialnych, Stanach Zjednoczonych. Funt przedstawiał różne wartości na przestrzeni czasu. Przeważnie oscylował pomiędzy 0,4 a 0,5 kilograma. Obecnie miara funta została ujednolicona w krajach anglosaskich.

Uncja Uncja (skrót: oz, stare włoskie słowo onza, dziś oncia; aptekarze oznaczają symbol: ℥) to jednostka masy o kilku definicjach. Uncja używana jest w wielu różnych systemach, w tym w systemie masy, który stanowi część imperialnego i amerykańskiego systemu. W zależność od systemu wartości uncji różnią się. Najczęściej stosowane dziś uncje  [ Czytaj dalej ]