IleToWaży.pl

Ile co waży? Sprawdź u nas!

Wagi dla kategorii ‘Gazy’

Powietrze Są mieszaniny gazów i aerozoli, stanowiących zewnętrzną powłokę Ziemi. :: Skład powietrza Kompozycja mieszanki gazowej w najniższej części atmosfery ziemskiej zmieniała się w historii Ziemi w bardzo szerokim zakresie. Atmosfera zawierającej tlen rozwijał się stopniowo, po osiągnięciu ewolucyjny sukces fotosyntezy organizmów. W kolejnych epokach geologicznych stężenia głównych składników powietrza wahają się, co  [ Czytaj dalej ]