IleToWaży.pl

Ile co waży? Sprawdź u nas!

Długość w metrach (mb)

Średnica pręta (fi)

Pręt zbrojeniowy o przekroju fi 12 i o długości 12 m waży 10.716 kg