IleToWaży.pl

Ile co waży? Sprawdź u nas!

Wagi dla kategorii ‘Jednostki’

Kubik Jest to miara objętości. Ile to kubik? 1 Kubik to 1 m3  Ile waży kubik? Waga kubika jest zależna od materiału który jest mierzony. Np. będzie ona różna dla drzewa i betonu.   Kubik jest to popularna nazwa 1 metra sześciennego czyli miary objętości. Najczęściej stosowany przy określaniu objętości drewna tzw. „netto”. Netto oznacza, że  [ Czytaj dalej ]

Funt   Funt oznaczany symbolami lb, lbm lbm, ℔ jest anglosaską jednostką masy. Skrót lb wywodzi się z łacińskiego słowa libra. Używana jest w jednostkach imperialnych, Stanach Zjednoczonych. Funt przedstawiał różne wartości na przestrzeni czasu. Przeważnie oscylował pomiędzy 0,4 a 0,5 kilograma. Obecnie miara funta została ujednolicona w krajach anglosaskich.