IleToWaży.pl

Ile co waży? Sprawdź u nas!

Wagi dla kategorii ‘Budowlane’

Żwir Okruchowe skały osadowe luzem, składający się z otoczaków o średnicy większej niż 2 mm do kilku centymetrów.Budowlany to żwir  frakcji maks. 63 mm. Pochodzenie Żwir może pochodzić tak morze, jeziora jak i rzeki lodowcowej. Jego ziarna są zwykle zaokrąglone. Żwir jest jednym z klastycznych skał osadowych, zbudowany jest z  [ Czytaj dalej ]

Ile waży granit ? Granit to skała magmowa zbudowana z kwarcu skalenia potasowego i plagioklazu ora biotytu. Granit występuje w różnych kolorach szarym, czarnym, żółtym, czerwonym, rudawym. W Polsce granit występuje głównie na obszarze województwa dolnośląskiego m.in. niedaleko miast Strzelin oraz Strzegom. Dzięki swoim właściwością, łatwości w obróbce a przy  [ Czytaj dalej ]

Europaleta – drewniana prostokątna konstrukcja o płaskiej powierzchni wykorzystywana do transportu towaru. Dzięki sztywnemu podłożu może pomieścić drobniejsze przedmioty. Kształt palety jest znormalizowany w UE, dzięki budowie, można ją podnieść za pomocą wózka widłowego, zarówno od strony szerszej jak i węższej.  Paletę oznacza się symbolem EUR. Waga suchej palety wynosi  [ Czytaj dalej ]

Pytanie to można rozpatrywać w dwóch kategoriach Ziemi jako naszej Planety, oraz ziemi, gleby jako materiału używanego np. w ogrodnictwie. Ziemia jako Planeta waży 5,97636 razy 10 do 24 potęgi ( 5,9736×1024 kg ) W przypadku ziemi ogrodniczej nie można jednoznacznie podać jej ciężaru. Na wagę składa się wiele czynników np. :  [ Czytaj dalej ]

Stal istotny materiał budowlany wykorzystywany w budownictwie, głównie na zbrojenia. Stal pręt żebrowany występuje w wymiarach długość 12 mb. oraz grubości Fi 8 ; Fi 10 ; Fi 12 ; Fi 14 ; Fi 16 ; Fi 18 ; Fi 20 i grubsze. Masa pręta zbrojeniowego waha się w zależności od grubości żebra,  [ Czytaj dalej ]

Beton, to mieszanka cementu, wody, kruszyw oraz odpowiednich dodatków chemicznych, które razem w połączeniu tworzą spoiwo budowlane określane popularnie jako beton. Z betonu produkuje się wiele materiałów budowlanych t.j. bloczki betonowe, nadproża L-19, kręgi z betonu. Beton ma szerokie zastosowanie w budownictwie. Wyróżniamy klasy wytrzymałości betonu jako C8/10; C12/15; C16/20,  [ Czytaj dalej ]

Cegła to materiał budowlany, który ma kształt prostopadłościanu. Cegły wytwarzane są z gliny, wapna, piasku, cementu. Cegłę stosuje się do wznoszenia ścian, murów, filarów, słupów oraz fundamentów. Wymiary: Współcześnie stosowane cegły mają wymiary 250mm x 120mm x 65mm. Rozróżniamy kilka typów cegieł: Najpopularniejsza cegła ceramiczna otrzymywana jest z glin ilastych,  [ Czytaj dalej ]

Piasek jest skałą osadową, zbudowaną z niezwiązanych ziaren mineralnych, głównie kwarcu. Wielkość ziaren waha się w przedziale od 0,0625 do 2 mm, gęstość ziaren piasku kwarcowego ok. 2,62 g/cm3. Jeśli chodzi o samą wagę jest ona różna w zależności od tego czy piasek jest suchy czy mokry. I tak 1 metr sześcienny  piasku waży:  [ Czytaj dalej ]